Disse standardvalgene kan opprettes fra Handel – Fraktbetingelser. Deaktiverte abonnementer vises med grå bakgrunnsfarge i listen. Disse vil ikke produsere salgsordrer og fakturaer eller sende noe til kundene.

  • Du kan også dobbeltklikke på en oppføring i søkeresultatet for å åpne et vindu med detaljinformasjon om det valgte firmaet.
  • Du kan selv velge om du vil opprette de valgte oppføringene som avtaler, møter eller samtaler i XS Office.
  • Brukes mot kunder som må ha betalingspåminnelser tilsendt på papir i brevpost.
  • Hvis tilbudet er konvertert og fakturert, vil tilhørende faktura kunne åpnes ved å klikke på symbolet.

Listen over selskapsformer kan eksporteres til Excel-format, CSV-format og PDF-format via knapper på verktøylinjen. Salgsregioner opprettes ved å velge „Ny salgsregion“ fra verktøylinjen på siden „Admin – Salgsregioner“. Dokumentkategorier opprettes ved å velge „Ny dokumentkategori“ fra verktøylinjen på siden „Admin – Dokumentkategorier“. Timearter opprettes ved å velge „Ny timeart“ fra verktøylinjen på siden „Admin – Timearter“. Sakskategorier opprettes ved å velge „Ny sakskategori“ fra verktøylinjen på siden „Admin – Sakskategorier“. Bransjer opprettes ved å velge „Ny bransje“ fra verktøylinjen på siden „Admin – Bransjer“. Firmaer kan merkes med hvilken bransje de tilhører.

Merk at enhetsprisen ikke vil påvirke frakt- eller faktureringsgebyr. Merk at forholdsvis fakturering ikke vil bli utført for abonnementer basert på dags- og ukesrepetisjoner.

Er Windows 11 En Erstatning For Windows 10?

Viser alle saker uavhengig av hvem som er ansvarlig. Søk etter saker som har en bestemt alvorlighetsgrad. Angir at en løsning for „sak 1“ er avhengig av at „sak 2“ løses først. Viser oppfølgingene fordelt over fem kolonner uten linjeskift i oppfølgingsteksten. Angir initialer til ansatt som xinput1_3.dll windows 7 skrev oppfølgingen. Problemtekst for saken som innrapportert av kunden. Denne teksten bør identifisere sakens kjerne på en entydig måte.

Windows 7

„CRM – Alle firmaer“ viser liste over alle registrerte firmaoppføringer. Firmakortene inneholder all informasjon knyttet til kunder, leverandører, partnere og andre foretaksregistreringer. „Siste nytt“ kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen. Hvis du ønsker å returnere fra kronologisk visning til gruppert visning, velger du „Vis i grupper“ på verktøylinjen.

Opprette Nye Salgsmuligheter

Deres programvare kan kun brukes på 1 PC og den blir låst til denne PCens hardware ved aktivering. Ved bytte av mekanisk harddisk til SSD i PCen gikk det ikke å starte programmet på nytt uten ny lisens. Hver installert font blir vist med et par eksempeltekster. En kan legge inn ønsket tekst med øæåØÆÅØÆÅ i denne prøveteksten og se hva som vises på skjermen.